Trnava

číslo: 2058

rok 1922 ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano