Trnava - námestie

číslo: 2350

rok 1925 ano
Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano