Zámok Sklabiňa - Sklabinský Podzámok

číslo: 2193

neprešlá ano