Žilina - námestie

číslo: 2327

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano
rok 1922 ano