Stúpava

číslo: 1844

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano
rok 1920 ano